Tuyển dụng Tuệ Minh Group | TM GROUP JSC

TUYỂN DỤNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tuyển dụng 10 trưởng phòng kinh doanh

TM GROUP JSC thông báo tuyển dụng 10 trưởng phòng kinh doanh, yêu cầu có kinh nghiệm cao trong quản lý, khả năng lập kế hoạch, phân tích thị trường, triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh.< ..

Tuyển 1 Trợ lý giám đốc

TM GROUP JSC thông báo tuyển dụng 1 trợ lý giám đốc, yêu cầu thông thạo Anh Ngữ, có khả năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm quản lý, có khả năng lập kế hoạch, năng động và sáng tạo.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG