Khuyến khích các cơ sở giáo dục áp dụng công nghệ đào tạo từ xa

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020” (Đề án 1559), trong đó khuyến khích các cơ sở giáo dục áp dụng công nghệ đào tạo từ xa tiên tiến.
 
Kế hoạch nêu rõ 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển đào tạo từ xa nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng. Trong đó, xây dựng và ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học thay thế các quy định về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục từ xa tại Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa - Quy chế 40); Xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa.
 

Ảnh minh họa. Nguồn: InternetẢnh minh họa. Nguồn: Internet

Đẩy mạnh các chương trình đào tạo từ xa cấp chứng chỉ, chương trình phổ biến kiến thức tại các cơ sở giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đầu tư và sử dụng công nghệ đào tạo từ xa tiên tiến để triển khai các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng. Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục trong nước với các cơ sở giáo dục nước ngoài nhằm tranh thủ sự hỗ trợ và hợp tác chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo từ xa tiên tiến trên thế giới.Thứ hai, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục cung cấp các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân và khuyến khích các cơ sở giáo dục áp dụng công nghệ đào tạo từ xa tiên tiến. Thực hiện hiệu quả Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và triển khai đào tạo theo phương thức elearning tại Viện Đại học Mở Hà Nội và Dự án Tăng cường năng lực các nước Campuchia – Myanmar – Lào - Việt Nam (CMLV) về việc thành lập đại học mạng (ASEAN Cyber University) tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ nguồn tài trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. Thực hiện chuyển giao công nghệ đào tạo từ xa, công nghệ sản xuất học liệu tiên tiến cho các cơ sở giáo dục khác trong phạm vi cả nước.

Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, triển khai kiểm định các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng; triển khai kiểm định đối với tất cả các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng đã được cấp phép. Khuyến khích các cơ sở giáo dục cung cấp các chương trình đào tạo từ xa được kiểm định bởi tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Thứ tư, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và giảng viên tham gia đào tạo từ xa. Các cơ sở giáo dục đã được cấp phép tổ chức đào tạo từ xa cấp văn bằng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng biên soạn nội dung, chương trình, thiết kế học liệu, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, nghiệp vụ quản lý và tổ chức đào tạo từ xa để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý làm công tác đào tạo từ xa.

Thứ năm, tuyên truyền và quảng bá các thông tin liên quan đến Đề án 1559 và triển khai các nhiệm vụ của Đề án 1559 qua các hình thức tuyên truyền phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hội thảo, hội nghị.

Theo ictnews

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG